Aktuálně vypsané termíny
Název Lektor Termín Cena Objednat
Lektor dalšího vzdělávání - akreditovaný kurz 6.6. - 27.6. 18 000 Kč
Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku 6.6. - 26.6. 9 000 Kč

Aktuality

Jak se stát dobrým lektorem?

Lektorské povolání je kumšt. Nestačí být vybaven odbornými znalostmi, dobrý lektor je také musí umět předat, což vyžaduje poměrně unikátní kombinaci schopností. Lektor musí být dobrý rétor, trochu psycholog a trochu metodik, musí být schopen pracovat se skupinou a znát řadu pedagogických technik a dovedností. Co je ale vůbec to nejdůležitější? Bez čeho se dobrý lektor neobejde? Na to jsme se zeptali našich zkušených lektorů.

Anketa

Využili byste možnosti rekvalifikace zdarma?

Lektorský tým

lektorka
Helena Šplíchalová

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, pravidelně se účastním školení a přednášek z oboru zdravotnictví. Mám registraci pro samostatně pracující sestru bez odborného dohledu. Absolvovala jsem také rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání.

Více o Heleně ...
Lektorka
Renáta Skuhrovcová

Jsem absolventkou střední pedagogické školy, po které jsem studovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Ve své profesní kariéře jsem absolvovala 2 sebezkušenostní terapeutické výcviky zaměřené na pomáhající profese v sociálních službách a několik dalších rekvalifikačních či odborných kurzů (např. Pracovník v sociálních službách či Lektor dalšího vzdělávání).

Více o Renátě ...
Lektorka
Mgr. Kateřina Pavloková

Vystudovala jsem pedagogiku na FFUK se specializací na sociální pedagogiku, pedagogické poradenství a pedagogiku osobnostně-sociálního rozvoje. Absolvovala jsem řadu odborných kurzů – např. dlouhodobý kurz Lektor dalšího vzdělávání včetně autorizované profesní zkoušky, Kurz krizové intervence, Práce s časovou osou, Rehabilitační a krizové plánování…

Více o Katce ...
Lektorka
Mgr. Mirka Dobešová

Absolventka žurnalistiky FSV UK (Bc.) a genderových studií FHS UK (Mgr.). Šestým rokem vede přípravné kurzy žurnalistiky pro maturanty (Tutor) a snaží se aplikovat rovné příležitosti do praxe díky projektu ESF, věnuje se marketingu, PR a grafice a zároveň působí jako editorka a korektorka.

Více o Mirce ...