Specifika komunikace s neslyšícími v praxi

Termín: 
24.05.2016
Hodinová dotace: 
8 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
1500 Kč

 • Rádi byste zlepšili komunikaci mezi Vámi a sluchově postiženým klientem?
 • Nevíte, jak se s neslyšícím dorozumět a jaké jsou komunikační systémy neslyšících?
 • Či byste rádi věděli, jakým způsobem mluvit s tlumočníkem neslyšícího?
 • Zajímá Vás také, jaké pomůcky pomáhají neslyšícím?

Kurz je akreditován MPSV: 2015/0457-PC/SP/VP/PP a MV AK/PV-203/2015 


Pro koho je kurz určen? 

 • kurz je určen pro zdravotníky, úředníky, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, ale také pro každého, kdo chce zlepšit svoji komunikaci s neslyšícími a poznat více jejich život. 


Co můžete od kurzu očekávat? 

 • dozvíte se, kdo je to sluchově postižený člověk, jaké jsou typy a stupně sluchového postižení a jak lze těmto lidem pomoci 
 • budete vědět, co to znamená Neslyšící a kultura Neslyšících 
 • poznáte, jaké jsou ve společnosti mýty, předsudky a omyly o neslyšících 
 • seznámíte se s pomůckami, které neslyšícím ulehčují zařazení do běžného života 
 • zorientujete se v komunikačních systémech pro neslyšící a jejich využití v praxi, poznáte rozdíl mezi Českým znakovým jazykem, znakovanou češtinou, dále se seznámíte s dalšími typy komunikace: prstová abeceda, odezírání, psaná forma... 
 •  vyzkoušíte si praktické postupy a zásady při komunikaci s neslyšícím v různých situacích a prostředích, budete ovládat pravidla při komunikace s tlumočníkem 


Profil absolventa kurzu: 

 • má základní přehled o jednotlivých typech a stupních sluchového postižení 
 • orientuje se v nejdůležitějších mýtech a omylech o sluchovém hendikepu 
 • ví, co to znamená kultura neslyšících  
 • ví, jaké základní komunikační systémy neslyšící používají 
 • je schopen identifikovat základní bariéry v životě osob se sluchovým postižením a ví, jak je eliminovat 
 • zná základní druhy kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené a orientuje se v jejich praktickém využití 
 • ovládá hlavní komunikační postupy s neslyšícím či nedoslýchavým, zná důležitá specifika komunikace s těžce sluchově postiženými v různých situacích a prostředích 
 • zná základní pravidla komunikace s tlumočníkem 


Výhody našich kurzů 

 • kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností 
 • důraz je kladen na zážitkovou, interaktivní formu a osobní prožitek 
 • kurz probíhá v malé skupince účastníků (max. 8 osob)