Specifika komunikace s neslyšícími v praxi

Hodinová dotace: 
8 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
1500 Kč

Jaké je to žít v tichu? Neslyšet telefon, televizi, nebo prostě jen to, co si druzí povídají?

Kurz je akreditován MPSV: 2015/0457-PC/SP/VP/PP a MV AK/PV-203/2015 

Obsah kurzu:

  • kdo je to sluchově postižený člověk, typy a stupně sluchového postižení
  • Neslyšící a kultura Neslyšících 
  • mýty, předsudky a omyly o neslyšících 
  • základní druhy kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené
  • komunikační systémy neslyšících a jejich využití v praxi: Český znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, odezírání, psaná forma... 
  • zásady komunikace s neslyšícími v různých situacích a prostředích, pravidla při komunikaci s tlumočníkem 
  • bariéry v životě lidí se sluchovým postižením

Vyučujeme prožitkem, zážitkem a vlastní zkušeností v malých skupinkách.

Zapomeňte na své každodenní starosti a nechte se na chvíli vtáhnout do světa, který je sice o jeden smysl ochuzen, ale naopak o mnohé obohacen