Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými v praxi

Hodinová dotace: 
8 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11 - Modrá učebna
Cena: 
1200 Kč

Jaké je to žít ve tmě? Nevidět na cestu, nepřečíst si noviny, nebo jen nemoci sledovat dění kolem sebe?

Kurz je akreditován MPSV: 2014/1354-PC/SP/VP/PP a MV: AK/PV-145/2015

Obsah kurzu:

  • kdo je to těžce zrakově postižený člověk, typy a stupně zrakového postižení
  • mýty, předsudky a omyly o zrakově postižených lidech
  • kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké – pomůcky pro komunikaci, orientaci či pracovní uplatnění 
  • zásady komunikace s těžce zrakově postiženým člověkem v různých situacích a prostředích 
  • prostorová orientace a samostatný pohyb nevidomých, zásady doprovázení 
  • sebezkušenostní část („na chvíli v kůži nevidomého“) – prakticky si vyzkoušíte běžné denní činnosti bez zrakové kontroly, kompenzační pomůcky, nácvik doprovázení a mnoho dalšího 

Vyučujeme prožitkem, zážitkem a vlastní zkušeností v malých skupinkách.

Zapomeňte na své každodenní starosti a nechte se na chvíli vtáhnout do světa, který je sice o jeden smysl ochuzen, ale naopak o mnohé obohacen.