Specifika přístupu k osobám s tělesným postižením

Hodinová dotace: 
8 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 

Tušíte, jaké každodenní bariéry musejí překonávat lidé na vozíku? Rádi byste zlepšili komunikaci mezi Vámi a klientem s tělesným hendikepem? Nevíte, jak vozíčkáře oslovit a nabídnout mu pomoc? Chtěli byste poznat, jaké pomůcky pomáhají lidem s omezenou schopností pohybu?

kurz je akreditován MPSV: 2015/1143-PC/SP/VP/PP

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro zdravotníky, úředníky, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, ale také pro každého, kdo chce zlepšit svoji komunikaci s lidmi se tělesným postižením a poznat více jejich život.


Co můžete od kurzu očekávat?

 • dozvíte se, jaké jsou typy a stupně tělesného postižení a jak lze těmto lidem pomoci
 • poznáte, jaké jsou ve společnosti mýty, předsudky a omyly o tělesném hendikepu
 • seznámíte se s pomůckami pro usnadnění mobility či každodenních činností
 • vyzkoušíte si praktické postupy a zásady při komunikaci s těžce tělesně postiženým člověkem v různých situacích a prostředích
 • řekneme si zásady dopomoci a asistence člověku na vozíku a seznámíte se se základní manipulací s vozíkem
 • ukážeme si, jaké jsou bariéry v interiéru či exteriéru z pohledu člověka s tělesným hendikepem a vyjasníme si, co to znamená bezbariérové prostředí


Profil absolventa kurzu:

 • má základní přehled o jednotlivých typech a stupních tělesného postižení s ohledem na praktický dopad hendikepu na život člověka
 • orientuje se v nejdůležitějších mýtech a omylech o tělesném hendikepu 
 • zná základní druhy kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené a orientuje se v jejich praktickém využití
 • ovládá hlavní komunikační postupy k tělesně postiženým lidem, zná důležitá specifika komunikace k této cílové skupině v různých situacích a prostředích
 • zná základy komunikace s asistentem/doprovodem člověka s tělesným hendikepem
 • zná zásady pomoci člověku s těžkým tělesným hendikepem (na invalidním vozíku, o francouzských holích apod.) v různých situacích a prostředích
 • rozumí klíčovým architektonickým bariérám („bariérovost“ – „bezbariérovost“ prostředí) znesnadňujících či znemožňujících pohyb člověka s omezením hybnosti
 • umí identifikovat možné bariéry na úřadech, institucích státní správy apod. (přístupnost, orientace v interiéru apod.) z pohledu člověka s tělesným hendikepem


Výhody našich kurzů

 • kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností
 • důraz je kladen na zážitkovou, interaktivní formu a osobní prožitek 
 • vyučuje lektor s tělesným hendikepem, který má k tématu nejvíce co říci
 • kurz probíhá v malé skupince účastníků (max. 6 osob)