Základy asertivity v praxi

Termín: 
12.10.2016
Hodinová dotace: 
8 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
2500Kč
 • Hledáte odpovědi na řadu otázek jako např.: Jak a kde najít rovnováhu mezi agresivním a pasivním jednáním?
 • Jak druhého asertivně odmítnout bez pocitu viny?
 • Jak vhodně reagovat na (ne)přiměřenou kritiku?
 • Jak efektivně řešit konfliktní situace a obtížné chování nejen svých klientů?
 • Jak poznat manipulaci a efektivně ji čelit? Pak neváhejte a zkuste náš kurz! 

Kurz je akreditován MPSV: 2015/0011-PC/SP/VP/PP

Pro koho je kurz určen? 

 • Kurz Základy asertivity v praxi je určen všem pracovníkům v oblasti sociálních služeb, kteří se chtějí naučit přiměřené, asertivní jednání a reakce v běžných i náročnějších životních situacích a chtějí si najít vlastní cestu, jak efektivně komunikovat se svými klienty 

Co můžete od kurzu očekávat: 

 • asertivní práva a povinnosti, zásada asertivity 3P 
 • sebedůvěra a asertivita, pasivita, agresivita a asertivita, stanovení hranic vůči sobě i druhým 
 • základní techniky asertivity v praxi (pokažená gramodeska, otevřené dveře, negativní aserce, negativní dotazování, selektivní ignorování, metoda přijatelného kompromisu aj.) 
 • konflikt: jeho příčiny, roviny a řešení 
 • manipulativní jednání: formy manipulace, znaky manipulace, efektivní reakce na manipulaci 
 • zvládání problémového chování klienta: práce s agresí, pasivitou… 
 • a mnoho dalšího ;) 

Profil absolventa kurzu: 

 • Orientuje se v základních asertivních technikách 
 • Zná zásady asertivního odmítnutí, a umí adekvátně pracovat s pocitem viny a se svými emocemi 
 • Zvládá přiměřeně reagovat na oprávněnou i neoprávněnou kritiku 
 • Ví, jak řešit klíčové konfliktní situace, zvládá obtížné chování klienta a ví, jak s ním vhodně komunikovat 

Výhody našich kurzů 

 • kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností 
 • důraz je kladen na zážitkovou, interaktivní formu a osobní prožitek 
 • kurz probíhá v malé skupince účastníků (max. 8 osob) 

Zkušenosti studentů

"Byli jsme tady na kurzu Asertivity. Musím uznat, že jsme neskutečně plní dojmů a zážitků. Paní lektorka byla velice ochotná a hodná. Skvělý přístup a výklad. Bylo to moc fajn. Moc Vás všechny chválíme za to, že to děláte srdíčkem, je to na té práci poznat. Určitě přijdeme na další kurz :-)"

Radka Hatinová

Kontaktní formulář