Efektivní metody výběru zaměstnanců

Hodinová dotace: 
7,5 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
2500 Kč
 • Rádi byste hlouběji pronikli do problematiky náboru a výběru zaměstnanců?
 • Chcete poznat výhody a nevýhody jednotlivých náborových metod?
 • Toužíte poznat moderní metody jako je behaviorální pohovor či Assessment centrum?
 • Nebo jednotlivé metody již znáte, ale chybí Vám jejich aplikace do praxe? 

Kurz je akreditován MPSV: 2014/1417-VP

Pro koho je kurz určen? 

 • Kurz Efektivní metody výběru zaměstnanců je určen všem vedoucím pracovníkům v oblasti sociálních služeb, kteří vedou tým a chtějí si své zaměstnance vybrat co nejlépe.
 • Dále je kurz vhodný pro personalisty a všechny, kteří se o tematiku recruitmentu zajímají (např. studenti, psychologové). 

Co můžete od kurzu očekávat: 

 • vymezíme si pojem nábor a výběr zaměstnanců 
 • řekneme si, co to jsou kompetence a kompetenční model, jeho aplikace v procesu výběru zaměstnanců 
 • ukážeme si, jak si lze stanovit hodnotící kritéria pro výběr zaměstnanců 
 • seznámíte se s technikou behaviorálního pohovoru a jeho využití v praxi 
 • ukážeme si, jak efektivně vést Assessment centrum 
 • dozvíte se, jak lze nábor využít v manažerské praxi 
 • v kurzu nebude chybět ani úvod do manažerských dovedností, budování týmů a vedení lidí 

Profil absolventa kurzu: 

 • rozumí základním pojmům v oblasti náboru a výběru zaměstnanců 
 • zná klíčové metody náboru a výběru zaměstnanců 
 • umí používat kompetence ke stanovení hodnotících kritérií při náboru a výběru zaměstnanců 
 • zvládá vést základní behaviorální pohovor 
 • ví, jak efektivně aplikovat behaviorální pohovor a assessment centrum při formování týmu a organizace a jak tyto poznatky využít k dalšímu řízení týmu 

Výhody našich kurzů: 

 • kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností 
 • důraz je kladen na zážitkovou a interaktivní formu 
 • kurz probíhá v malé skupince účastníků (max. 8 osob)

Kontaktní formulář