Úvod do typologie osobnosti se zaměřením na MBTI - poznej sebe a druhé

Hodinová dotace: 
7 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
2500 Kč
 • Rádi byste porozuměli více nejen sami sobě, ale i lidem kolem Vás?
 • Chtěli byste pochopit, proč se Vaši klienti chovají právě takovým způsobem?
 • A proč některé reakce způsobují nedorozumění? Napadá Vás, co můžete udělat pro lepší komunikaci a vztahy?
 • Pak neváhejte a zkuste náš kurz, kde si vyzkoušíte různé testy osobnosti a testy chování v týmu! 

Kurz je akreditován MPSV: 2015/0010-PC/SP/VP/PP

Pro koho je kurz určen? 

 • Kurz je určen všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří chtějí nahlédnout do svého nitra a rádi by zjistili, jak využít své přednosti a lépe porozumět sobě i druhým. 

Co můžete od kurzu očekávat: 

 • vymezení typu osobnosti a typologie 
 • historický exkurz do typologií osobnosti – Galénos, Hippokratés, Kretschmer, Jung 
 • Eysenckova typologie 
 • význam typologií osobnosti v osobním i pracovním životě 
 • metody rychlého rozpoznání typu osobnosti u druhých 
 • základy MBTI: historie, principy, rysy osobnosti a preference, 16 typů osobnosti, interpretace testu MBTI 
 • temperament a kognitivní styl dle MBTI: 4 typy temperamentu, charakteristika kognitivních stylů MBTI a jejich využití v praxi 
 • výhody a nevýhody MBTI testu 
 • týmové role: pracovní role, sociální role, skupinové role, týmové role dle Belbina, příčiny nefungování vztahů v týmu, funkční a nefunkční tým z pohledu týmových rolí 
 • a mnoho dalšího

Profil absolventa kurzu: 

 • má přehled o základních typologiích osobnosti a umí je aplikovat v praxi 
 • orientuje se v klíčových metodách rychlého screeningu typů osobnosti 
 • zná hlavní principy osobnosti dle MBTI a umí je uplatnit v praxi 
 • má přehled o týmových rolích, ví, jak sestavit funkční tým dle typologie osobnosti týmových rolí 
 • orientuje se v druzích kognitivních stylů a rozumí individuálnímu přístupu získávání informací s ohledem na jedinečnost každého člověka 
 • je seznámen s možnostmi a mezemi jednotlivých osobnostních testů zaměřených na typologie 

Výhody našich kurzů 

 • kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností 
 • důraz je kladen na zážitkovou a interaktivní formu 
 • kurz probíhá v malé skupince účastníků (max. 8 osob)

Kontaktní formulář