Jak si dodělat pedagogické minimum?

Máte vysokoškolské vzdělání z ekonomické, humanitní nebo třeba přírodovědecké fakulty a rádi byste učili?  I když svůj obor skvěle ovládáte a jste možná na slovo vzatí odborníci, na to, abyste si mohli stoupnout za katedru, potřebujete osvědčení o učitelské způsobilosti. Lidově se mu říká pedagogické minimum. Jak ho získat?

Pedagogické minimum je doplňující pedagogické vzdělávání pro každého, kdo chce učit na základní nebo střední škole a v minulosti vystudoval neučitelský obor. Jedná se zpravidla o dvouleté studium, které lze dálkově absolvovat na kterékoliv pedagogické fakultě a pro držitele vysokoškolských diplomů nebývá obtížné. Studium zahrnuje pedagogický, didaktický a psychologický základ pro učitele, didaktiku předmětu a praktickou část, kde si své znalosti ověříte během praxe ve škole. Dle svých časových možností si můžete vybrat prezenční nebo dálkovou formu studia.  Dálková forma studia je obvykle koncipovaná tak, abyste studium v pohodě zvládli zároveň s prací nebo studiem jiného univerzitního oboru. Není výjimkou, že výuka pro studenty dálkových forem probíhá jen jednou za 14 dní.

Pedagogické minimum nabízí pedagogické fakulty v rámci celoživotního vzdělávání – pod tímto termínem také najdete bližší informace na webu každé fakulty. Ačkoliv se nacházíte na půdě státních institucí, nečekejte, že budete moci studovat úplně zdarma. Celoživotní vzdělávání na univerzitách je zpoplatněné a jeden semestr může vyjít i na několik tisíc (obvyklá částka u kurzu pedagogické minimum je 7 000 Kč/ semestr).

Jinou cestu, jak získat minimální pedagogické vzdělání, představuje kurz s názvem Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku, který nabízí různé soukromé vzdělávací organizace. Tento kurz je určen především odborníkům z praxe, kteří chtějí předávat své odborné znalosti a zkušenosti dalším osobám – obvykle studentům učilišť. Kurz se může hodit například kuchařským mistrům, kadeřnicím, masérkám a dalším profesím či řemeslníkům, k nimž přichází studenti na praxi.

Kurz není plnohodnotnou náhradou pedagogického minima získaného na univerzitě, která by vám umožnila učit na českých středních a základních školách. Zprostředkuje vám však základy pedagogiky a psychologie, které využije každý, kdo chce fundovaně předávat své znalosti dalším lidem. Kurz vás naučí, jak si získat a udržet pozornost, zlepší vaše komunikační schopnosti a naučí efektivní práci se skupinou. Po úspěšném absolvování kurzu získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. A to je hezká ozdoba v životopisu každého, kde pracuje s dětmi či dospívajícími, vykonává nad nimi dohled nebo vede různé kurzy a kroužky.