Jak získat rekvalifikaci zdarma?

Rekvalifikace je cesta, jak výrazně zvýšit svoje šance na trhu práce. Stát na ni v rámci své aktivní politiky zaměstnanosti ročně vydává miliony korun. Tak proč toho nevyužít a nezískat rekvalifikační kurz zdarma?

Možnost absolvovat rekvalifikační kurz zdarma nabízejí úřady práce. K tomu, aby vám úřad práce kurz uhradil, musíte splnit několik základních podmínek. Musíte být evidováni na úřadu práce (jako zájemce nebo jako uchazeč o práci) a dále byste měli mít odpovídající předpoklady požadované v rámci daného kurzu. Pokud se například chcete přihlásit na kurz Lektor dalšího vzdělávání, měli byste mít alespoň maturitu a znát základy práce na počítači. Někdy je zkrátka potřeba stupeň vzdělání, jindy určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod.

Každý zájemce o rekvalifikace má na výběr ze dvou možností. Buď vám kurz vybere samotný pracovník úřadu práce z nabídky rekvalifikačních kurzů, které tento úřad zajišťuje. Anebo si vhodný kurz najdete sami a úřad práce pouze požádáte o jeho proplacení. Oba způsoby mají své výhody a nevýhody.

V prvním případě si sice nemůžete vybrat sami, u jaké vzdělávací instituce kurz absolvujete (kurz zabezpečí úřad práce, a proto se tomuto způsobu říká rekvalifikace plně zabezpečená ÚP), ale zato vám úřad práce přidá na jízdné a po dobu trvání kurzu vám bude vyplácet podporu při rekvalifikaci, jejíž výše činí 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu.  Na tyto příspěvky sice nevzniká automatický nárok, ale vše lze dojednat v rámci domluvy s pracovníky úřadu práce.

V případě zvolené rekvalifikace si můžete vybrat rekvalifikační kurz sami u libovolné akreditované organizace. Když vám ho úřad práce odsouhlasí, dá vám na něj peníze. Na každého zájemce o rekvalifikaci má takto úřad práce vyčleněno až 50 000 Kč. Ovšem pozor, pokud si kurz vyberete sami, nemáte nárok na úhradu jízdného a podporu při rekvalifikaci. Podporu v nezaměstnanosti však i během rekvalifikace dále pobíráte.

A jak postupovat? Je to poměrně jednoduché:

  1. V prvé řadě je třeba informovat o svém zájmu svého zprostředkovatele na úřadu práce, kde vyplníte patřičný formulář. Formulář si také můžete stáhnout zde a vyplnit ho doma.
  2. Dále je nutné navštívit vzdělávací organizaci, u které chcete rekvalifikační kurz absolvovat. Ta vám totiž musí vyplnit a podepsat potvrzení o ceně rekvalifikačního kurzu. Toto potvrzení je součástí výše zmíněného formuláře. Najdete ho v oddílu C.
  3. Vyplněný formulář předložte nejpozději 14 dní před zahájením kurzu příslušnému úřadu práce. Váš požadavek posoudí odborná komise, která zohledňuje to, zda rekvalifikace skutečně zlepší vaše uplatnění na trhu, zda jste zdravotně způsobilý apod. (Doporučujeme vám nenechávat doručení formuláře na ÚP na poslední chvíli. Nejlepší je předložit ho už 3 týdny před zahájením kurzu! Jenom tak budete mít jistotu, že ho úřad práce stihne zpracovat.)
  4. Pokud je váš požadavek schválen, úřad práce vám vystaví potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace (kurzovné včetně zkoušky) a vy se můžete vrhnout do vzdělávacího procesu J.

Uvažujete o rekvalifikaci? Chcete si zvýšit sebevědomí a nalézt novou práci? OZP Akademie nabízí hned několik akreditovaných rekvalifikačních kurzů, které vás díky hravému a interaktivnímu stylu výuky budou doopravdy bavit! Mezi naše nejoblíbenější kurzy patří Lektor dalšího vzdělávání a Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku. Naučíme vás ale i mnoho dalších věcí, jako jsou základy práce s počítačem, administrativní práce, základy podnikání aj.

Nevíte si s něčím rady? Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám a společně s vámi připravíme potřebné dokumenty pro úřad práce. Jsme tu pro každého, kdo se chce rozvíjet a získat nové znalosti a dovednosti. Naši lektoři nepředávají naučené fráze, ale hravou formou sdílí své znalosti i zkušenosti a jako zkušení průvodci vás dovedou k objevení nových poznatků.

Zvolená rekvalifikace v ČR funguje od roku 2012 a je o ni poměrně velký zájem. V roce 2015 o ni úspěšně zažádalo 17 641 účastníků, kterým ÚP ČR celkem přispěl téměř 2, 5 miliónu korun. Největší zájem je tradičně o kurzy k získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a kurzy se zaměřením na péči o tělo, kosmetiku apod.