Kdo mi poradí, pro jakou práci se rozhodnout?

Co mám v životě dělat? Pro jakou práci se rozhodnout? To jsou otázky, které trápí snad každého studenta na střední nebo vysoké škole. Na profesní křižovatce se ale můžeme ocitnout i v pozdějším věku – třeba když přijdeme o práci nebo nás dosavadní zaměstnání neuspokojuje. Jak si v takové situaci poradit?

Obvykle se situaci snažíme vyřešit vlastními silami. Přemýšlíme nad tím, co nás vlastně baví, jaké jsou naše silné stránky, poptáváme se známých – zkrátka snažíme se co nejlépe zorientovat v sobě a na trhu práce. To ale v dnešní době není jednoduché. „Ještě generace našich rodičů a prarodičů si vybíralo povolání tak, že "nahlédli" do jakéhosi vnitřního mentálního katalogu 50-100 povolání, která byla jasně definovaná, každý ve společnosti – tedy i vaši rodiče a kamarádi, kteří vám tak mohli poradit – věděl, co dělají, děti si na tato povolání hrály a podobně,“ vysvětluje psycholog a psychoterapeut Dalibor Špok. „V dnešní době máme s boomem služeb, internetu a globalizací k dispozici tisíce různých rolí, ve kterých se nikdo nevyzná, dokonce často ani karierní poradce.“

Otázka volby povolání se tak stává celoživotní výzvou, která před námi může vyvstat v kterémkoliv věku. Pokud si s touto výzvou neumíme poradit nebo chceme učinit skutečně vědomou volbu a nenechat nic náhodě, můžeme vyhledat odborné karierní poradenství. Tyto služby nabízí jak veřejné instituce, tak také různí karierní poradci z komerční sféry.

Málokdo ví, že bezplatně tuto službu poskytují Informační a poradenská střediska (IPS), která fungují od roku 1994 na kontaktních pracovištích Úřadu práce. Ta se zaměřují na studenty škol, kterým pomáhají při výběru vhodného studijního oboru, ale zamířit do nich může i dospělý se zájmem o změnu profese nebo možnost dalšího vzdělání. Poradenství a podpory středisek využívají například rodiče po rodičovské dovolené, lidé se zdravotním postižením nebo zájemci nad 50 let.

„Pokud se člověk obrátí na zaměstnance IPS, dozví se nejen to, o čem konkrétní povolání je, co musí zájemce splňovat k jeho výkonu, jaké požadavky mají zaměstnavatelé v konkrétním oboru, ale také to, kde je možné takový obor vystudovat a jaké má reálné šance, že po absolvování studia najde práci,“ doplňuje tisková mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková. Kontakt na Informační a poradenská střediska naleznete na portálu https://portal.mpsv.cz/upcr pod krajskými pobočkami Úřadu práce nebo vám jej poskytnou pracovníci kontaktního pracoviště.

Poradenství na úřadu práce je zaměřeno více technickým směrem, který zahrnuje důležité informace o trhu práce, o tom, jak napsat životopis nebo jak si počínat během pracovního rozhovoru. Pokud se potřebujete více zorientovat v sobě a kladete si otázky jako: „Jaké je moje povolání?“ „Jakým směrem se vydat?“ nebo tápáte: „Nevím, co chci“, pak je nejlepší obrátit se na karierního poradce s psychologickým vzděláním. Karierní poradce má nejen přehled o trhu práce, ale měl by být schopen vás dovést k lepšímu pochopení sebe sama. Pomůže vám lépe zmapovat vaše zájmy, schopnosti a silné stránky. Někteří karierní poradci využívají i psychodiagnostické testy, které jsou zaměřené obvykle na osobnost a profesní zájmy. Ty sice nejsou všemocné a schopné s matematickou přesností určit nejvhodnější povolání pro vás, mohou vám ale dát důležitý impuls k zamyšlení. Služby karierních poradců obvykle začínají na 700 – 1000 Kč za hodinu. Komplexní psychodiagnostika s intepretací výsledků stojí i několik tisíc.

V některých regionech nabízejí služby karierního poradenství ještě další instituce. Lidé z Prahy a okolí mají možnost se obrátit na Centrum kariérového poradenství v Národním ústavu pro vzdělávání, které je otevřeno pro lidi všech věkových kategorií. Tamní poradci pomohou při rozhodování o studiu, při řešení vhodné rekvalifikace i při výběru vhodného povolání. Stačí si předem tele/fonicky domluvit schůzku. Komplexní karierové poradenství poskytuje také Centrum vzdělávání všem, kde vám pomůžou v jakékoliv situaci související s vaší kariérou či povoláním, ať už jde o nácvik pohovoru nebo třeba o situaci, kdy nevíme, jakým směrem se vydat. „Snažíme se podpořit lidi, jež hledají smysl a uspokojení ve svém zaměstnání a prvoplánově jako vhodná cesta se nám jeví právě práce s vlastním potenciálem,“ vysvětluje karierní poradkyně Martina Milotová. Služby Centra vzdělávání všem jsou bezplatné, bohužel však dostupné jen v jihomoravském kraji, kde centrum působí.

Pokud se během svého profesního života ocitnete v situaci, kdy bilancujete dosavadní směr a hledáte nový, a nechcete využít služeb karierního poradenství, pak je podle Martiny Milotové dobré si položit několik otázek: Co umím? Co chci? Co jsem již dokázal? Co mě baví a jaké mám hodnoty?  Jak prokážu to, co tvrdím, že umím? Mám představu o své budoucnosti? Apod. Neměli bychom také zapomenout zohlednit situaci na trhu práce v daném regionu. Jenom tak si můžeme být jisti, že se nám karierní změna vydaří.

 

Užitečné odkazy:

 

Centrum kariérového poradenství

http://www.nuv.cz/p/ckp?lang=1

 

Centrum vzdělávání všem

https://vzdelavanivsem.cz/