Základy znakového jazyka

Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
  • Chcete se naučit základy znakového jazyka?
  • Rádi byste se dorozuměli s neslyšícím?
  • Absolvujte náš akreditovaný kurz znakového jazyka! 

Zakončení kurzu: kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, účastníci obdrží osvědčení s celostátní platností 

Akreditace: č.j. MSMT-4426/2015-1/183 

Rozsah výuky: 80 vyučovacích hodin 

Pro koho je kurz vhodný: 
- kurz je vhodný pro každého, kdo chce ovládnout základy znakového jazyka a umět komunikovat s neslyšícím člověkem 

Obsah kurzu: 
- komunikační prostředky znakového jazyka (motorika, postavení a pohyby rukou, pozice hlavy apod.) 
- seznámení a představení, pozdravy 
- základní znaky a slovní zásoba tematických oblastí: lidé a rodina, barvy, oblečení, roční období, dopravní prostředky, Vánoce, bydlení, škola, zdravotnictví, potraviny, stravování… 
- základy gramatiky znakového jazyka 
- základní slovní druhy: slovesa, zájmena, číslovky, přídavná jména 
- vyjadřování času 
- tvorba jednoduchých vět 
- překlad ze znakového jazyka do českého jazyka, překlad do znakového jazyka z českého jazyka 
- a mnoho dalších témat ;) 

Výhody našich kurzů: 
- zkušený neslyšící lektor, který se výuce znakového jazyka věnuje řadu let 
- hravý a interaktivní styl výuky 
- méně teorie, více praxe – vše si vyzkoušíte na živo 
- individuální tempo výuky, přátelský přístup – kurz probíhá v malé skupince a je přizpůsobován potřebám každého účastníka

Kontaktní formulář