Úvod do zvládání obtížných situací při kontaktu a práci s klientem

Termín: 
19.09.2019
Hodinová dotace: 
6 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
1500 Kč

S přehledem zvládnout obtížné situace nebo náročné chování klienta? Efektivně vyřešit problém bez stresu, křiku či výčitek? Ovládat své tělo a emoce i ve vypjatých situacích?

Kurz je akreditován MPSV: A2019/0449-SP/PC/PP/VP

Obsah kurzu:

  • základní typologie náročných situací 
  • asertivní práva, asertivní techniky v konkrétních životních situacích, práce se stresem 
  • agresivní prvek v komunikaci, techniky komunikace s agresorem, zásady práce s agresí face to face a po telefonu, zvládání osobních útoků, zvládání emocí ve vypjatých situacích 
  • manipulativní jednání, typy manipulátorů, základy sebeobrany při manipulaci, techniky komunikace s manipulátorem 
  • sociální manipulátoři – charakteristika, projevy, techniky komunikace 
  • komunikace s pasivním klientem 
  • komunikace s klientem s vybranou psychiatrickou patologií 

Vyučujeme prožitkem, zážitkem a vlastní zkušeností v malých skupinkách.

Pracujte s námi sami na sobě, měňte sebe, začne se měnit svět kolem vás.

Kontaktní formulář