Podzim žil v OZP Akademii počítačovými kurzy

V září a říjnu proběhlo v OZP Akademii několik běhů počítačových kurzů. Školili jsme pro organizaci P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., propagující sociální podnikání v ČR a pro neziskovou organizaci META o.p.s., která pomáhá migrantům v oblasti sociálního a pracovního začlenění. 

V obou případech jsme školili cizince, kterým měl počítačový kurz pomoci zvýšit možnosti pracovního uplatnění. Výuka probíhala v malých národnostně pestrých skupinkách po cca 4 studentech. Bylo běžné slyšet při výuce angličtinu, ruštinu, „lámanou“ češtinu či další jazyky. Výuku vedl zkušený lektorský tým, který s přehledem věděl, jak přistupovat k této cílové skupině. A co se studenti učili? Mimo základní dovednosti v rámci počítačové gramotnosti se seznámili se základními funkcemi v MS Word, Excel a Power point. 

Kurz probíhal v duchu interaktivního stylu výuky, který bral ohled na potřeby a tempo každého účastníka a jeho jazykovou bariéru. Účastníci si z kurzu odnesli nejen nové počítačové dovednosti, ale mnoho zážitků a příjemné pocity z přátelské a inspirativní atmosféry.