Mgr. Kateřina Pavloková

„Každá překážka se dá využít k osobnímu růstu“

Čemu se v OZP Akademii věnuji?

V OZP Akademii učím rekvalifikační kurzy Lektor dalšího vzdělávání, Pedagogické minimum a kurzy pro pracovníky v sociálních službách či sociální pracovníky. Dále se se mnou můžete setkat na dalších rozvojových kurzech (např. kurz asertivity, prevence syndromu vyhoření) či na kurzech komunikace s lidmi s duševním onemocněním.
Mým cílem je, aby semináře byly pro studenty příjemně a užitečně stráveným časem a aby si účastníci odnesli poznatky a dovednosti aplikovatelné v profesní praxi i v běžném životě.

Vzdělání

Vystudovala jsem pedagogiku na FFUK se specializací na sociální pedagogiku, pedagogické poradenství a pedagogiku osobnostně-sociálního rozvoje. Absolvovala jsem řadu odborných kurzů – např. dlouhodobý kurz Lektor dalšího vzdělávání včetně autorizované profesní zkoušky, Kurz krizové intervence, Práce s časovou osou, Rehabilitační a krizové plánování…

Zkušenosti mimo OZP Akademii

V neziskovém sektoru působím přes 15 let. Pracovala jsem zde jako lektorka vzdělávání dospělých v rámci kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách (např. v Persona Grata), a také jsem se věnovala přímo sociální práci s lidmi s duševním onemocněním a s dětmi se syndromem CAN (např. ve Fokusu či v Domě tří přání).

Co na mé kurzy říkají studenti?

„Lekce s pí. Pavlokovou byly přínosné, zábavné a velmi klidné v příjemném prostředí, které nám poskytovala. Její přístup a výuka se mi moc líbila.“ (kurz Lektor dalšího vzdělávání, červen 2016) „Paní Pavloková byla po celou dobu kurzu velmi empatická, teorii doplňovala o zkušenosti z praxe a ze života. S její výukou jsem byla velmi spokojena.“ (kurz Pedagogické minimum, květen 2016) „Lektorka paní Kateřina je lektor na svém místě. Vždy jsem se na výuce pod jejím vedením cítila příjemně, uměla zapojit do výuky všechny účastníky a výuka měla spíše podobu zajímavé diskuze kombinované s hrou;)“ (kurz lektor dalšího vzdělávání, prosinec 2015)

"Paní Mgr. Pavloková je opravu ženou na svém místě. Její workshop je pojat opět formou zážitkové pedagogiky, což všem zúčastněným umožňuje získat okamžitou zpětnou vazbu a současně prožít dané téma přímo v praxi. Takto účastníci dovedou lépe aplikovat získané poznatky do svého pracovního i osobního života." (kurz na téma Gender v životě člověka, květen 2018)