PhDr. Tereza Hradilová, PhD.

V OZP Akademii vyučuji kurzy základů komunikačních systémů osob se sluchovým postižením. Kromě toho vedu osvětové akreditované kurzy pro laickou i odbornou veřejnost, jak komunikovat s neslyšícími a nedoslýchavými. Vzhledem k tomu, že sama mám těžký sluchový hendikep, mohu účastníkům kurzů předat vlastní prožitek a autenticitu.

Vystudovala jsem magisterský obor speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě v Praze, na který jsem navázala doktorským studiem téhož oboru a jsem taktéž úspěšnou absolventkou rigorózního řízení na Pedf UK. Studium speciální pedagogiky jsem si ještě rozšířila na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem se specializovala na Surdopedii se znakovým jazykem.

Od roku 2018 působím jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky v Praze a jako speciální pedagog v Bilingvální MŠ Pipan. S výukou surdopedických předmětů a s výukou základů speciální pedagogiky mám také zkušenosti z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 5 let jsem pracovala na základní škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.